Polityka prywatności

 1. Administrator danych

  Administratorem Państwa danych jest BAIC AUTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy al. Krakowska 2A, 02-284 Warszawa, KRS: 0000937762; REGON: 520636741; NIP: 7133116277. Z BAIC AUTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ można skontaktować się poprzez adres email: kontakt@baic-auto.pl.
  W przypadku pytań dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres email: kontakt@baic-auto.pl.

 2. Pozyskanie danych

  Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa w sytuacji, gdy się Państwo z nami kontaktują i podają informacje o sobie np. w celu uzyskania informacji o pojeździe, usługach. Dane możemy pozyskiwać też z innych źródeł, w tym od Dealera lub Serwisu, z którego usług Państwo korzystają, podmiotów świadczących usługi finansowe lub naszych partnerów marketingowych, a także z publicznie dostępnych rejestrów (np. CEIDG). Dane możemy też pozyskiwać z plików cookie używanych na tej stronie oraz umieszczanych w kampaniach marketingowych kierowanych do Państwa (np. drogą e-mail). Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookie można pozyskać z Polityki Cookie.

 3. Zakres przetwarzanych danych

  Dane przez nas przetwarzane obejmują imię i nazwisko, preferowaną formę kontaktu, numer telefonu, adres email, miejsce zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości, dane prowadzonej działalności gospodarczej (jej nazwa, adres, NIP, REGON), preferowane pojazdy, planowany najbliższy zakup pojazdu, preferowaną lub wybraną metodę płatności oraz finansowania, a także informacje o profilu w mediach społecznościowych, jeśli kontaktują się Państwo z nami tą drogą oraz treść Państwa opinii i komentarzy na naszej stronie oraz Facebooku.

  Przetwarzamy również historię Państwa relacji z nami – treść naszej korespondencji z Państwem oraz historię Państwa wizyt w salonach, wybranego lub preferowanego przez Państwa Dealera oraz osobie odpowiedzialnej za Państwa obsługę, informacje o Państwa jazdach testowych, numer VIN zakupionego pojazdu, jego numer rejestracyjny, model i konfiguracja, data zamówienia, dostawy, rejestracji, cena, informacje na temat gwarancji, wartości rezydualnej, dane zbierane na potrzeby uzyskania lub korzystania z ubezpieczenia, dane o posiadaczu pojazdu, informacje o zakupionych częściach, innych produktach i usługach, historię serwisowania i gwarancji oraz reklamacji, a także Państwa numer identyfikacyjny i numer umowy.

 4. Cele i podstawy przetwarzania danych

  Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:
  – świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym udostępniania treści na tej stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  – realizacji zamówień składanych przez Państwa u naszych Dealerów, w tym obsługi zgłoszeń reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zarządzanie siecią Dealerów;
  – wypełnienia naszych obowiązków prawnych związanych np. z odpowiedzialnością za produkt, rachunkowością, podatkami, a także jeśli zostaniemy zobowiązani do przekazania Państwa danych przez uprawnione organy czy sądy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  – utrzymywania z Państwem kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz przesyłania Państwu informacji o naszych ofertach czy promocjach, jak również w innych celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu; podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak konieczne abyśmy mogli pozostać z Państwem w kontakcie czy udzielić Państwu odpowiedzi;
  – badania Państwa satysfakcji z naszych produktów i usług, a także ulepszania naszej oferty i sposobu działania, badania i analiz rynku oraz skuteczności naszych kampanii marketingowych– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;
  – zarządzania siecią sprzedaży oraz serwisów i jej ulepszania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;
  – ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;;
  – zapewnienia sprawnego działania tej strony internetowej, dostosowania jej do Państwa preferencji, monitoringu jej wykorzystania i interakcji z poszczególnymi jej częściami, w celu jej rozwijania i ulepszania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu.
  Możemy także zbierać i przetwarzać Państwa dane w innych celach – w takim przypadku będziemy Państwa informować o takich celach i podstawach prawnych przetwarzania w momencie skierowania do Państwa prośby o podanie danych lub w przekazywanych Państwu dokumentach.
  Państwa dane, które przetwarzamy, możemy wykorzystywać do identyfikacji Państwa zainteresowań i stworzenia na tej podstawie Państwa profilu, aby na jego podstawie dopasowywać do Państwa zainteresowań kierowaną do Państwa komunikację marketingową. Jednak nie będziemy wobec Państwa podejmować żadnych zautomatyzowanych decyzji.
  Do celów marketingu naszych produktów i usług korzystamy również z narzędzi Facebook, które rejestrują Państwa aktywności na tej stronie do optymalizacji wyświetlania Państwu reklam i tworzenia tak zwanych nietypowych grup odbiorców reklam na Facebooku (np. na podstawie Państwa kliknięć na naszej stronie zbieranych przez pixel Facebooka czy za pomocą wtyczki społecznościowej). W zakresie przetwarzania polegającego na zbieraniu i przekazywaniu danych z naszych stron do Facebooka, spółka Facebook Ireland Limited, z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jest wraz z nami współ administratorem Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje w zakresie współadministrowania znajdziecie Państwo tutaj, zaś informacje o przetwarzaniu danych przez Facebooka wraz z informacjami o sposobie, w jaki możecie Państwo wykonywać swoje prawa przewidziane w RODO względem Facebooka dostępne są pod tym adresem. Wykorzystanie narzędzi odbywa się zgodnie z regulaminem określonym przez Facebooka.

 5. Gdzie przekazujemy dane

  Państwa dane osobowe możemy przekazywać do następujących kategorii podmiotów:
  – Dealerom z sieci dealerskiej BAIC w Polsce
  – punktom serwisowym i warsztatom;
  – naszym partnerom handlowym;
  – naszym dostawcom usług IT, w tym świadczącym usługi hostingu strony internetowej,
  dostarczającym i serwisującym nasze systemy informatyczne;
  – spółkom prowadzącym portale społecznościowe, na których prowadzimy profile – Facebook;
  – naszym dostawcom rozwiązań internetowych i marketingowych;
  – naszym doradcom prawnym i podatkowym, audytorom, doradcom finansowym czy biznesowym;
  – uprawnionym organom państwowym, sądom czy policji;
  – zakładom ubezpieczeń;
  – podmiotom zapewniającym finansowanie, w tym firmom leasingowym lub bankom;
  – jeśli zdecydujemy się zbyć całość lub część naszego biznesu – ich nabywcom.
  Możemy przekazywać Państwa dane do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym stosując odpowiednie zabezpieczenie wynikające z przepisów prawa.

 6. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne danych osobowych w BAIC AUTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  BAIC AUTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wprowadził odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny, w szczególności, aby nie miały do nich dostępu osoby trzecie, aby Państwa dane nie uległy zniekształceniu, zniszczeniu czy nieuprawnionemu ujawnieniu. FIX AUTO Sp. z o.o zapewnia także, że również wszyscy dostawcy oraz podmioty, które mają dostęp do Państwa danych osobowych w naszym imieniu wprowadziły odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz przestrzegają zasad przetwarzania opisanych w niniejszej polityce.

 7. Okres przetwarzania danych

  Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania:
  – w przypadku umowy o korzystanie z tej strony internetowej – przez okres jej obowiązywania oraz po nim przez okres przedawnienia roszczeń;
  – w przypadku konieczności wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących – przez okres wymagany przepisami, w szczególności w zakresie odpowiedzialności za produkt lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
  – w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, a także badania satysfakcji, ulepszania usług i oferty, zarządzania siecią Dealerów – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;
  – w przypadku plików cookies – zgodnie z Polityką Cookie.

 8. Prawa osoby fizycznej

  W zakresie i na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
  – prawo dostępu do swoich danych osobowych (Art. 15 RODO);
  – prawo do sprostowania swoich danych oraz ich uzupełnienia (Art. 16 RODO); prosimy o informowanie nas o zmianie Państwa danych, aby móc je zaktualizować, a także o ewentualnych zmianach Państwa preferencji co do kontaktu;
  – prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych (Art. 17 RODO);
  – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (Art. 18 RODO),
  – prawo do przenoszenia Państwa danych (Art. 20 RODO).
  W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, zostaniecie Państwo o nią poproszeni i możecie taką zgodę wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Informujemy także, że mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Jeśli podają Państwo swoje dane osobowe podmiotom trzecim, takim jak podmioty świadczącym usługi finansowe, Dealerzy czy Serwisom, takie podmioty działają jako niezależni administratorzy danych i mogą stosować inne środki bezpieczeństwa niż opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Strony innych podmiotów, do których linki umieszczane są na tej stronie także należą do innych administratorów danych.

BEIJING 3

BEIJING 3

BEIJING 5

BEIJING 5

BEIJING 7

BEIJING 7

BAICZapytaj o ofertę
BAICUmów jazdę próbną
BAICCenniki
Polityka prywatności i cookies

W celu poprawnego wyświetlania zawartości strony, wykorzystujemy pliki cookies. Szczegółowe informacje o polityce cookies znajdują się na stronie polityki prywatności.